Ravnkilde

Del på facebook
Billede-af-Ravnkilde

Ravnkilde

Ravnkilde er en af de smukkeste kilder i Danmark. Omkranset af gamle bøge ligger kilden som i en gryde på østsiden af Gravlev ådal.
Ravnkilde er en såkaldt sumpkilde med en række små væld ved foden af bakkeskråningen. Vandet samles hurtigt til ét hastigt strømmende løb frem mod det gamle vadested, som man kan krydse tørskoet ved at hoppe fra sten til sten.
Hvert sekund passerer 85 liter vand over vadestedet på Ravnkildevej.

Selve kildeudspringet er dækket af en masse forskellige mosser og vandplanter, der trives godt ved det iltrige vand. Kildens omgivelser er altid grønne – selv i den hårdeste vinter, pga. vandets konstante temperatur på 7-8 grader.

Ravnkilde er meget rig på smådyr (over 200 forskellige arter), og den konstante vandtemperatur året rundt giver livsbetingelser for dyr, som ellers findes i henholdsvis koldere eller varmere egne i Europa. De er indvandret til Danmark i efteristidens kulde- og varmeperioder, og overlever i dag på grund af kildevandets lave sommer- eller høje vintertemperatur i forhold til omgivelserne.

Ravnkilde er ligesom de andre kilder i området ofte overvintringssted for forskellige fuglearter, bl.a. vandstær og bjergvipstjert, der gerne jager de insekter (bl.a. vårfluelarver, sommerfuglemyg og ferskvands-tanglopper) der holder til omkring kilden.

I forbindelse med tørlægningen af Gravlev Sø i 1800-tallet, blev kildebækken lagt i afvandings-kanaler, men i 1996 blev udløbet vest for vadestedet atter lagt frit, så vandet kunne strømme ud over engen og ned i Lindenborg å.

Kilden har været brugt som brønd af de lokale folk, idet kildens konstante temperatur gør, at den aldrig fryser til ved udspringet. Det har gjort, at den har haft en vigtig rolle i det daglige liv igennem tiderne.

Marie-Louise Maarup

Marie-Louise Maarup

Giv en kommentar

Seneste indlæg

Følg os

Del på facebook

Post kategori