Dinrebildguide_logo

Inspiration i naturen

Vi giver dig oplevelser

Kovads bæk

Kovadsbækken

Kovads Bæk er ligesom Ravnkilde en sumpkilde. Den starter i Vælderne hvor vandet pibler frem fra jorden gennem hundredvis af små væld og skaber et stort sumpet område, hvor vandstrømmene efterhånden samler sig og danner kildebækken Kovads Bæk eller Kousbækken, som de lokale kalder den.  Hvert sekund sendes 80 – 85 liter klart kildevand ud i Lindenborg Å.

Kovadsbaekken-2Kovads Bæk er et af å-systemets vigtigste gydepladser for havørred. I december måned kan man især i mørkt vejr opleve dem gyde under voldsom plasken.
Bækken har også en fast bestand af kildeørred, der blev indført til Danmark som dambrugsfisk fra Nordamerika i slutningen af 1800-tallet. Kovads Bæk er et af de få steder i Danmark, hvor kildeørreden yngler.
Det rene friskstrømmende vand og den grusede og stenede vandløbsbund er hjemsted for en meget rig fauna af vandløbsdyr med mange sjældne arter.

Som de fleste andre af Rold Skovs kilder og vandløb er Kousbækken isfri i selv den hårdeste vinter, og lokaliteten er et af de bedste steder at opleve vandstæren. Du kan se den dykke efter vandinsekter i det strømmende vand. En af dens livretter er vårfluelarver, som der er mange af i kildernes rene vand. I vinterhalvåret opholder der sig adskillige vandstære i Gravlevdalen. De overnatter gerne flere sammen, men ved daggry bliver der atter hård konkurrence om føden, og de enkelte fugle besætter hver et territorie, som de forsvarer mod indtrængende artsfæller.

Besøger man Kovadsbæk på en varm sommerdag, kan man fornemme en frisk mynteduft, der stammer fra den kraftige bestand af vandmynte, som gror overalt i bækken.

Kovads bæk