Dinrebildguide_logo

Inspiration i naturen

Vi giver dig oplevelser

Hyldgaardsminde

Hyldgårdsminde

Hyldgaardsminde
Ved indgangen til Rebild Nationalpark ligger et lille stråtækt, gulkalket hus. Det er Hyldgaardsminde, der i dag fungerer som Rebildselskabets kontor og repræsentationslokale. Hver år den 2. juli afholdes en picnic i haven for gæster fra USA og medlemmer af Rebildselskabet. Efter Rebildfesterne mødes hovedtalerne og eventuelle kongelige deltagere i huset. Der er tradition for, at dronningen bliver budt på et glas sherry, hvis hun er med.

Historien om Per Hyldgaard, som oprindeligt ejede huset:
Efter indvielse af jernbanen fra Randers til Aalborg i 1869 blev Rold Skov og Rebild Bakker et yndet udflugtsmål.  Per Hyldgaard så en forretning i at koge vand til folk, som kom i bakkerne med frokostkurven og skulle have kaffe eller te. Per Hyldgaard stillede sin have til rådighed. Efterhånden blev både Per Hyldgaards hus og Tophuset traktørsteder, selv om al servering stadig var udenfor. Forholdene blev efterhånden øvrigheden for meget, og derfor aflagde den lokale politimester besøg for at få bragt orden i tingene. Hvis Tophuset og Per Hyldgaard hver betalte 25 kr. om året, ville politiet give dem begge en adkomst til udskænkning og servering – en såkaldt afholdsbevilling. Per Hyldgaard ville ikke ofre de mange penge, så Tophuset blev ene om at drive gæstgiveri. Nu måtte Per Hyldgaard nøjes med at dyrke sine hvidroer. For at udvide “geschæften” lidt fandt han på at sætte en skurvogn op, hvor folk kunne forrette deres nødtørft. “Vse” havde han skrevet på døren med kridt i stedet for WC, men hvorfra skulle han vide bedre. Han var altid god for en historie, hvis turisterne var til sinds at få en sådan én, og de gik altid lidt uden for det sandsynlige. Per Hyldgaard var faktisk en hel lille “Münchhausen” – ikke fordi han ville lyve, men det var bare hans facon, og han troede vist selv på det meste af det. På sine gamle dage fortalte han folk, at han var blevet så forkalket, at hans kone gik og fejede op efter ham.  Per Hyldgaard fandt på endnu en forretning: bilismens tidsalder var kommet for at blive, og dermed var der også behov for parkeringspladser. For en 25 øre kunne man parkere hos Per Hyldgaard.

I 1964 lod Rebildselskabets præsident Charles L. Hansen navnet Rebild National Park Board ændre til Rebild National Park Society, Incorporated med hjemsted i Chicago. Rebildselskabet havde år forinden købt ”Blokhuset”, ”Tophuset” og Hyldgaardsminde. ”Tophuset” og ”Blokhuset” drives i dag som restaurant og selskabslokale, mens Hyldgårdsminde er indrettet til kontor, modtagelse- og mødelokale. Selv med Per Hyldgaards livlige fantasi ville det ikke have været muligt for ham at forestille sig, at hans gamle stuer skulle blive brugt til modtagelse af konger, dronninger og præsidenter.

Hyldgaardsminde