Dinrebildguide_logo

Inspiration i naturen

Vi giver dig oplevelser

Egebæk Kilde

Egebæk kilde har sprunget ud af kridtbakken vest for Hvolbjerg siden istiden.
I 1800- tallet blev der anlagt en vandmølle ved den vandrige kilde, der blev opstemmet til en mølledam. I bunden af dammen er der ikke mindre end 29 kildevæld, som giver en vandmængde på 70-80 l/s.

Møllen blev i begyndelsen af 1900- tallet forsynet med en turbine, der i en periode forsynede både Gravlev og Oplev med strøm. Siden anlagdes Egebæk Dambrug. Det friske rene kildevand var ideelt til dambrugsdrift.
I 1997 blev dambruget opkøbt af staten og nedlagt. Dammene blev jævnet, og kildebækken blev genskabt med et slynget forløb. I forbindelse med genslyngningen af Lindenborg å i 2009 fik bækken forlænget sit løb ud til åen.
I Egebæk kildebæk findes en god, naturlig ørredbestand med en stor yngeltæthed. De mange små ørreder er en lækkerbisken for isfuglen, som man kan være heldig at se her.

Egebæk Kilde