Dinrebildguide_logo

Inspiration i naturen

Vi giver dig oplevelser

Ravnkilde

Ravnkilden 1

Ravnkilde er en af de smukkeste kilder i Danmark. Omkranset af gamle bøge ligger kilden som i en gryde på østsiden af Gravlev ådal. Ravnkilhttps://da.wikipedia.org/wiki/Kilde_(vand)de er en såkaldt sumpkilde med en række små væld ved foden af bakkeskråningen. Vandet samles hurtigt til ét hastigt strømmende løb frem mod det gamle vadested, som man kan krydse tørskoet ved at hoppe fra […]

Lille Blåkilde

lille blaakilde 1

Lille Blåkilde er den største af kilderne i Rold Skovområdet. Dens vandføring er ca. 90 l/s (70-110 l/s), og den afvander et område på 10-12 km2. Kilden er en blanding af en sumpkilde og en strømkilde. Vandet strømmer ud gennem flere små kratere – ofte med kalkbund, blandt andet lige under de store sten øverst […]

Gravlev Kilde

Gravlev-kilde-(2)

Gravlev kilde har haft en omtumlet tilværelse. Kilden udspringer ved foden af kirkebakken i Gravlev og er i dag en stor, smuk krystalblå bassinkilde med vandet pulsende op i bunden. Hovedvejen mellem Aalborg og Hobro blev i 1938 anlagt oven på kilden, hvis udspring blev presset mod øst. I forbindelse med en senere vejudvidelse, skulle […]

Egebæk Kilde

Egebæk kilde har sprunget ud af kridtbakken vest for Hvolbjerg siden istiden. I 1800- tallet blev der anlagt en vandmølle ved den vandrige kilde, der blev opstemmet til en mølledam. I bunden af dammen er der ikke mindre end 29 kildevæld, som giver en vandmængde på 70-80 l/s. Møllen blev i begyndelsen af 1900- tallet […]

Kovads bæk

Kovadsbækken

Kovads Bæk er ligesom Ravnkilde en sumpkilde. Den starter i Vælderne hvor vandet pibler frem fra jorden gennem hundredvis af små væld og skaber et stort sumpet område, hvor vandstrømmene efterhånden samler sig og danner kildebækken Kovads Bæk eller Kousbækken, som de lokale kalder den.  Hvert sekund sendes 80 – 85 liter klart kildevand ud […]